สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เนื่องจาก server ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดบางส่วน ทำให้ระบบงานต่างๆ ได้รับผลกระทบ ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

1. Smart Area