ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

หน้าแรก สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

จำนวนนักเรียนซ้ำซ้อน

189

คน
ตรวจพบ

69

คน
ส่งเอกสารเข้าระบบแล้ว

68

คน
ตรวจไม่พบ

65

คน
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ