ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หน้าแรก สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานผลการปักหมุดเตรียมความพร้อมในการยกเลิกเอกสารราชการ (No Copy)

ที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
สถานะ
คลิกรายงานผล
ลงทะเบียน
ปักหมุด
ตอบแบบสอบถาม
1 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) รายงานข้อมูล
2 36030005 บ้านท่าแตง รายงานข้อมูล
3 36030015 บ้านโนนคร้อ รายงานข้อมูล
4 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) รายงานข้อมูล
5 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก รายงานข้อมูล
6 36030024 บ้านดอนละนาม รายงานข้อมูล
7 36030031 บ้านห้วยบง รายงานข้อมูล
8 36030032 บ้านห้วย รายงานข้อมูล
9 36030033 บ้านหนองโดน รายงานข้อมูล
10 36030034 บ้านยางเครือ รายงานข้อมูล
11 36030035 บ้านร้านหญ้า รายงานข้อมูล
12 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) รายงานข้อมูล
13 36030037 บ้านโนนฝาย รายงานข้อมูล
14 36030058 ปากจาบวิทยา รายงานข้อมูล
15 36030059 บ้านโคกสะอาด รายงานข้อมูล
16 36030061 บ้านโปร่งมีชัย รายงานข้อมูล
17 36030065 บ้านหนองตะไก้ รายงานข้อมูล
18 36030069 บ้านห้วยทราย รายงานข้อมูล
19 36030072 บ้านตาล รายงานข้อมูล
20 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ รายงานข้อมูล
21 36030087 บ้านหนองดง รายงานข้อมูล
22 36030122 บ้านน้ำลาด รายงานข้อมูล
23 36030124 บ้านวังตาท้าว รายงานข้อมูล
24 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง รายงานข้อมูล
25 36030126 บ้านหัวสะพาน รายงานข้อมูล
26 36030129 บ้านโคกสะอาด รายงานข้อมูล
27 36030131 บ้านวังอ้ายคง รายงานข้อมูล
28 36030133 บ้านวังตาเทพ รายงานข้อมูล
29 36030139 บ้านโนนสวรรค์ รายงานข้อมูล
30 36030142 บ้านสะพานหิน รายงานข้อมูล
31 36030146 บ้านศิลาทอง รายงานข้อมูล
32 36030152 บ้านโคกไค รายงานข้อมูล
33 36030162 บ้านช่องสำราญ รายงานข้อมูล
34 36030163 บ้านซับไทร รายงานข้อมูล
35 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ รายงานข้อมูล
36 36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี รายงานข้อมูล
37 36030176 บ้านหนองขาม รายงานข้อมูล
38 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา รายงานข้อมูล
39 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร รายงานข้อมูล
40 36030183 บ้านหนองตอ รายงานข้อมูล
41 36030193 บ้านบุฉนวน รายงานข้อมูล
42 36030205 บ้านท่าชวน รายงานข้อมูล
43 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2018-06-01 08:53:51
44 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 2018-05-31 10:22:06
45 36030004 บ้านร่วมมิตร 2018-05-31 09:28:15
46 36030006 บ้านเดื่อ 2018-05-31 10:37:46
47 36030007 บ้านสำโรงโคก 2018-05-31 10:25:45
48 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 2018-05-31 08:02:25
49 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 2018-06-01 08:12:39
50 36030010 บ้านสำโรงทุ่ง 2018-06-01 08:13:49
51 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 2018-06-01 15:05:02
52 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2018-06-08 08:02:01
53 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2018-05-31 14:21:59
54 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล 2018-05-31 08:05:42
55 36030016 บ้านใหม่นาดี 2018-06-05 10:17:41
56 36030018 บ้านนา 2018-06-05 10:28:49
57 36030019 บ้านหนองลูกช้าง 2018-06-05 15:25:34
58 36030020 บ้านงิ้ว 2018-05-31 23:19:43
59 36030022 บ้านห้วยยาง 2018-06-07 09:47:59
60 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2018-06-05 10:10:17
61 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี 2018-06-07 08:31:48
62 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 2018-06-06 13:38:35
63 36030028 บ้านส้มป่อย 2018-05-31 14:49:21
64 36030029 บ้านโนนเชือก 2018-05-31 11:23:18
65 36030030 บ้านหนองม่วง 2018-05-31 07:42:51
66 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2018-05-31 11:48:19
67 36030040 บ้านหนองลุมพุก 2018-06-04 15:31:53
68 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 2018-06-01 10:10:27
69 36030042 บ้านหนองโสน 2018-05-31 09:46:14
70 36030043 บ้านทามจาน 2018-06-01 08:35:13
71 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 2018-05-31 06:26:04
72 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 2018-06-01 08:37:03
73 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 2018-05-31 12:34:02
74 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2018-05-31 09:34:27
75 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 2018-05-31 09:35:16
76 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 2018-05-31 09:37:20
77 36030051 บ้านเกาะมะนาว 2018-05-31 00:37:09
78 36030052 จอมแก้ววิทยา 2018-05-31 11:17:20
79 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 2018-05-31 13:04:11
80 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 2018-05-31 14:06:48
81 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 2018-05-31 09:54:15
82 36030056 บ้านซับยาง 2018-06-02 19:32:42
83 36030057 บ้านหนองตะครอง 2018-05-30 23:35:38
84 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2018-05-31 11:55:15
85 36030062 บ้านกุดตาลาด 2018-05-31 09:25:41
86 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 2018-06-11 21:08:55
87 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 2018-05-31 21:48:24
88 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 2018-05-31 06:40:47
89 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 2018-05-31 12:35:28
90 36030068 หินตั้งพิทยากร 2018-05-31 12:10:59
91 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 2018-05-31 10:45:48
92 36030073 วังกะอาม 2018-05-31 11:23:16
93 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 2018-05-31 11:25:36
94 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2018-06-01 14:55:49
95 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 2018-06-01 13:56:08
96 36030078 หนองกกสามัคคี 2018-06-01 13:37:35
97 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 2018-05-31 09:34:09
98 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2018-06-02 12:28:35
99 36030081 บ้านหนองผักแว่น 2018-05-31 19:44:28
100 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 2018-06-01 13:51:30
101 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 2018-06-01 13:41:46
102 36030084 หัวสระวิทยา 2018-05-31 11:59:24
103 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2018-06-04 08:37:43
104 36030088 หนองประดู่วิทยา 2018-06-04 08:46:13
105 36030089 บ้านโคกแสว 2018-06-06 09:55:22
106 36030090 บ้านละหานค่าย 2018-05-31 09:04:20
107 36030091 บ้านตะลอมไผ่ 2018-05-31 09:54:38
108 36030092 บ้านหนองจาน 2018-06-14 09:29:57
109 36030093 บ้านโคกสะอาด 2018-05-31 07:00:41
110 36030095 โป่งขุนเพชร 2018-05-31 10:29:37
111 36030096 บ้านดอนกอก 2018-05-31 11:17:41
112 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 2018-05-31 23:52:19
113 36030099 บ้านวังกะทะ 2018-05-31 10:21:33
114 36030100 บ้านหัวสะพาน 2018-05-31 09:33:19
115 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 2018-06-01 08:11:55
116 36030102 บ้านสำนักตูมกา 2018-06-05 14:22:13
117 36030103 บ้านท่าโป่ง 2018-05-31 14:40:25
118 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 2018-06-04 20:28:24
119 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 2018-05-31 10:37:09
120 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 2018-06-05 14:22:39
121 36030107 บ้านท่าศิลา 2018-06-01 08:16:56
122 36030108 บ้านหนองตานา 2018-06-04 11:25:17
123 36030109 บ้านโสกปลาดุก 2018-05-31 13:46:40
124 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2018-06-05 08:57:30
125 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2018-06-01 09:05:44
126 36030112 บ้านหัวหนอง 2018-05-31 09:23:05
127 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 2018-06-01 09:12:00
128 36030114 บ้านหนองโจด 2018-05-31 15:42:22
129 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 2018-05-31 07:04:54
130 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 2018-05-31 06:09:36
131 36030117 บ้านห้วยยางดี 2018-05-31 09:36:29
132 36030118 บ้านห้วยไฮ 2018-06-02 08:31:35
133 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 2018-05-31 10:50:14
134 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 2018-06-04 08:52:49
135 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 2018-06-03 08:29:12
136 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 2018-05-31 00:09:23
137 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 2018-05-31 10:28:40
138 36030128 หินฝนวิทยาคม 2018-05-31 09:04:33
139 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 2018-05-31 09:16:56
140 36030132 วังใหม่พัฒนา 2018-06-01 13:07:27
141 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 2018-05-31 09:15:24
142 36030135 บ้านไร่พัฒนา 2018-05-30 23:33:59
143 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 2018-05-31 19:47:24
144 36030137 บ้านหนองใหญ่ 2018-05-31 05:47:04
145 36030138 บ้านโนนสำราญ 2018-06-11 21:26:46
146 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2018-05-31 20:02:25
147 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 2018-05-31 13:28:48
148 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา 2018-05-31 09:32:22
149 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2018-06-15 14:06:25
150 36030145 บ้านสะพานยาว 2018-06-01 09:39:44
151 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 2018-05-31 15:57:12
152 36030148 บ้านไทรงาม 2018-05-31 02:31:29
153 36030149 ซับมงคลวิทยา 2018-06-01 09:47:24
154 36030150 บ้านวังมน 2018-06-05 09:37:16
155 36030151 ซับถาวรพัฒนา 2018-06-04 08:36:36
156 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2018-06-02 08:42:34
157 36030155 บ้านซับหมี 2018-06-05 12:22:40
158 36030157 บ้านห้วยเกตุ 2018-05-31 19:47:07
159 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 2018-05-31 11:27:38
160 36030159 อนุบาลเทพสถิต 2018-06-04 09:04:42
161 36030161 บ้านดงลาน 2018-06-03 08:42:58
162 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 2018-05-31 11:18:47
163 36030165 บ้านประดู่งาม 2018-06-01 10:00:23
164 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2018-05-31 15:08:38
165 36030167 บ้านหนองจะบก 2018-06-04 13:41:57
166 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 2018-06-04 14:26:29
167 36030171 บ้านวังคมคาย 2018-05-31 09:28:20
168 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2018-06-03 17:46:05
169 36030174 บ้านหนองดินดำ 2018-05-31 06:27:48
170 36030175 บ้านขี้เหล็ก 2018-05-31 19:18:36
171 36030177 บ้านหนองแขม 2018-05-31 10:18:00
172 36030178 บ้านโกรกกุลา 2018-05-31 06:56:18
173 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 2018-05-30 23:52:05
174 36030182 รังงามวิทยา 2018-05-31 10:14:13
175 36030184 ดอนเปล้าศึกษา 2018-05-31 13:21:47
176 36030185 บ้านโสกคร้อ 2018-05-31 08:12:19
177 36030186 บ้านหนองผักชี 2018-06-06 08:34:54
178 36030187 บ้านบะเสียว 2018-06-01 13:24:42
179 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 2018-06-02 09:24:45
180 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม 2018-06-02 09:13:49
181 36030191 บ้านซับเจริญสุข 2018-05-31 11:13:43
182 36030192 บ้านวังพง 2018-05-31 06:26:01
183 36030194 บ้านโนนสะอาด 2018-05-31 10:42:17
184 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 2018-06-06 21:55:10
185 36030197 บ้านเขื่อนลั่น 2018-05-31 06:35:19
186 36030198 บ้านหนองนกเขียน 2018-05-31 08:12:54
187 36030199 บ้านซับใหม่ 2018-05-31 07:07:16
188 36030200 บ้านวังกุง 2018-05-31 09:20:05
189 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 2018-06-04 10:16:03
190 36030202 บ้านท่ากูบ 2018-05-31 14:28:46
191 36030203 บ้านโป่งเกต 2018-05-31 08:42:34
192 36030204 บ้านวังขอนสัก 2018-06-04 10:14:12