คณะผู้บริหาร.สพป. | อำนวยการ | บุคคล | แผน | นิเทศ | ส่งเสริม | การเงิน | ต.ส.น. | DLICT | พัฒนาครู | กฎหมาย

คณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายแดง จันทรวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา