ผลการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ความก้าวหน้า ร้อยละ

94.15

โรงเรียนโครงการ UNINET

32

รายละเอียด
มีอินเทอร์เน็ตใช้งานแล้ว

177

รายละเอียด
กำลังดำเนินการหาผู้ให้บริการ

11

รายละเอียด
ไม่มีผู้ให้บริการ

0

รายละเอียด
เรียนรวม

4

รายละเอียด
ผู้ให้บริการที่โรงเรียนเลือกเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
TOT
44
CAT
19
3BB
74
AIS
5
TRUE
8