ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2566
สพป.ชัยภูมิ เขต 3คู่มือการใช้งานพิมพ์หนังสือรับรองของ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [ คลิกที่นี่ ]

นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว :
1. ผู้รับบำนาญ1180
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา1726
3. ลูกจ้างประจำ30
4. พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว488