การจัดการประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ลงทะเบียนประชุม
https://www4.chaiyaphum3.go.th/meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางไกล

วันนี้ วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

------------- ไม่มีการประชุม --------------