เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจัดทำสื่อการเรียนการสอน หลักสูตร “EASY ANIMATION สร้างสรรค์สื่อการสอนวีดีโอการ์ตูนด้วย PLOTAGON จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2567 ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www3.chaiyaphum3.go.th/register/ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ที่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

HOT NEWS!!!!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
ผลงานทางวิชาการ

ชั้นเอกสาร

e-Service

รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา